21 Jun

Strategisch management: Het behalen van doelstellingen en concurrentievoordeel

Strategisch management is een cruciaal onderdeel van het succes van een organisatie. Het verwijst naar het proces waarbij organisaties hun doelstellingen bepalen en de benodigde acties ondernemen om deze doelstellingen te bereiken en een concurrentievoordeel te behalen. In dit artikel bespreken we de betekenis en het belang van strategisch management, evenals enkele van de belangrijkste elementen die hierbij betrokken zijn.

Wat is strategisch management?

Strategisch management omvat het formuleren en implementeren van langetermijnplannen en doelstellingen die de richting en het succes van een organisatie bepalen. Het gaat niet alleen om het nemen van beslissingen op het hoogste niveau, maar ook om het creëren van een gedeelde visie en het uitlijnen van alle activiteiten en middelen van de organisatie om deze visie te realiseren.

Belang van strategisch management

Strategisch management is van groot belang omdat het organisaties helpt om zich aan te passen aan een dynamische en competitieve omgeving. Enkele belangrijke redenen waarom strategisch management essentieel is, zijn:

 • Het stellen van duidelijke doelstellingen en het creëren van een gemeenschappelijke visie.
 • Het identificeren en benutten van kansen in de markt.
 • Het anticiperen op en reageren op veranderingen in de omgeving.
 • Het optimaliseren van middelen en het beheersen van kosten.
 • Het ontwikkelen van een concurrentievoordeel ten opzichte van rivaliserende organisaties.
 • Het stimuleren van innovatie en groei.
 • Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers.

Elementen van strategisch management

Strategisch management omvat verschillende belangrijke elementen die samenwerken om de doelstellingen van de organisatie te bereiken:

 1. Omgevingsanalyse: Het identificeren en evalueren van interne en externe factoren die van invloed zijn op de organisatie, zoals concurrentie, technologie, economische trends en regelgeving.
 2. Strategische planning: Het bepalen van de visie, missie, doelstellingen en strategieën van de organisatie op lange termijn.
 3. Implementatie: Het vertalen van de strategieën naar concrete acties en het toewijzen van middelen om deze acties uit te voeren.
 4. Monitoring en evaluatie: Het regelmatig volgen en beoordelen van de voortgang van de strategieën en het aanpassen ervan indien nodig.
 5. Leiderschap en betrokkenheid: Het creëren van een cultuur van betrokkenheid en leiderschap dat de implementatie van de strategieën ondersteunt.
 6. Communicatie en samenwerking: Het zorgen voor effectieve communicatie en samenwerking binnen de organisatie, zodat alle belanghebbenden op één lijn zitten en de strategie begrijpen en ondersteunen.

Conclusie

Strategisch management is essentieel voor het succes en de groei van een organisatie. Het stelt organisaties in staat om hun doelstellingen te bepalen, een concurrentievoordeel te behalen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Door middel van strategische planning, implementatie, monitoring en evaluatie kan een organisatie haar visie en doelen bereiken en haar prestaties verbeteren. Het is een dynamisch proces dat voortdurende aandacht en aanpassing vereist om relevant en succesvol te blijven.

+